SK | DE | EN

Náš tím

MUDr. Katarína Kovalíková – primár

Slovenský jazyk, Nemecký jazyk, Maďarský jazyk
Protetika, Záchovná stomatológia

MUDr. Monika Kovaliková, PhD.- zástupca primára

Slovenský jazyk, Anglický jazyk, Nemecký jazyk
Záchovná stomatológia, Protetika, Čeľustná ortopédia

D.R.A. Andrea Kovalíková- diplomovaný rádiologický asistent

Slovenský jazyk, Nemecký jazyk

Margita Vajkúnyová- dentálna hygienička

Slovenský jazyk, Nemecký jazyk

Eva Dubeková - asistentka

Slovenský jazyk, Nemecký jazyk