SK | DE | EN

Služby

Poskytujeme stomatologické služby

 • Vstupnú prehliadku.
 • Dentálnu hygienu.
 • Kompletnú prevenciu a inštruktáž.
 • Liečbu parodontitídy najmodernejšími postupmi, laserová terapia, Vector.
 • Estetickú stomatológiu.
 • Bielenie zubov.
 • Výplňovú terapiu.
 • Endodonciu - šetrné ošetrenie koreňových kanálikov.
 • Ortodontickú terapiu - zhotovovanie ortodontických aparátov (strojčekov), fixných a snímateľných.
 • Kompletnú protetickú terapiu - inlay, onlay, keramické korunky a mostíky, ako aj snímateľné náhrady, s cieľom esteticky a funkčne obnoviť Váš chrup.
 • Chirurgickú terapiu.
 • Implantáty - chirurgickú a protetickú časť.
 • Oslovenie pacientov v termínoch pravidelných kontrol - recall.
 • Kompletnú stomatologickú starostlivosť s individuálnym prístupom.

Sme pracoviskom, ktoré nemá zmluvný vzťah so žiadnou poisťovňou. Každý pacient obdrží doklad o zaplatení, ktorý je garanciou kvality našej práce.